بهشهری ها

معرفی، زندگینامه و شرح حال از بهشهرهای بزرگ و بزرگواران و فرهیختگان بهشهری

بهشهری ها

معرفی، زندگینامه و شرح حال از بهشهرهای بزرگ و بزرگواران و فرهیختگان بهشهری

روحانیون، علماء و افراد مذهبی

خیرین

 • مهندس موسی اشرفی

دانشمندان

سرداران و شهدا

 • سردار علی اکبر ییلاقی اشرفی
 • حسین علی مهرزادی
 • حبیب الله افتخاریان
 • چنگیر کیانمهر

اساتید و دبیران

 

نویسندگان، شعرا و روزنامه نگاران

 • علی مهدیان
 • محمود مهدیان
 • بهرام روشن
 • جهانگیر نصری اشرفی
 • عین الله معصومی
 • نورعلی منصوریان

سیاسیون

 • احمد توکلی
 • فرهاد دژپسند
 • داوود کشاورزیان
 • احمدعلی مقیمی
 • محمدعلی ییلاقی اشرفی
 • علی اصغر رحمانی خلیلی

پزشکان و اطباء

 • دکتر امیدی

مهندسین، نخبگان و معماران

موسیقی دانان و نوازندگان

 • محمدرضا اسحاقی گرجی
 • سید علی عمرانی
 • سید محمد عمرانی
 • سید کمال هاشم زاده
 • حسن اسماعیل پور

کارگردانان، بازیگران و هنرمندان

 • خسرو معصومی

ورزشکاران

 • موسی نبی پور
 • حسین معتضدی کیانی
 • جواد منافی
 • اصغر بذری
 • بهنام احسانپور